fbpx

OURhaus FAQ

Spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål

Hvem bliver de øvrige ejere?

OURhaus indkalder til en stiftende generalforsamling, når alle anparter i en feriebolig er solgt. Her får alle ejerfamilier mulighed for at lære hinanden at kende, og alle fælles aftaler gennemgås for at sikre en god forventningsafstemning.

Er OURhaus medejer?

OURhaus kommer ikke selv til at eje andele i nogen af vores projekter, så det er alene de 6 familier, der får en feriebolig sammen. Til gengæld er vi med hele vejen i processen og bagefter ift. at sikre smertefri drift.

Hvem står som ejer af ejendommen?

Det fælles danske P/S selskab står som ejer af ejendommen, og det er dette selskab, du har en ejerandel i med en forholdsmæssig tilhørende brugsret, der følger den fastlagte kalender.

Hvad får OURhaus for jeres arbejde?

OURhaus får ét samlet honorar på en procentdel for at etablere anpartsselskabet og levere ferieboligen indflytningsklar i overensstemmelse med det aftalte.
Herudover får OURhaus et honorar til den løbende drift og administration af ferieboligen, som afhænger af, om der er tale om hus eller lejlighed samt størrelsen på lejligheden. Priserne på de kommende projekter kan ses under menupunktet “Din nye feriebolig

Hvad er forskellen på OURhaus og timeshare?

OURhaus tilbyder et koncept, hvor 6 ejere reelt ejer ejendommen sammen, og hvor ugerne roterer, så alle ejere på et tidspunkt får adgang til alle uger. Desuden er det nemt at bytte uger mellem ejerne, da der er få ejere. Vi tilbyder samtidig boliger i områder, der ikke er ”overrendt” af turister, så man sikres en autentisk, lokal oplevelse.
Hvis I køber en timeshare andel, køber I retten til et bestemt antal uger på et bestemt tidspunkt af året i hele ejerskabet. Desuden er der normalt mange ejere i timeshareprojekter, og de er typisk beliggende i mere ”turistede” områder.

Hvornår er boligen klar til os?

Så snart alle 6 ejere er fundet, går vi i gang med at bygge boligen færdig og indrette den. Vores forventning er, at det står klar til indflytning efter ca. 4-12. mdr., afhængig af hvor omfattende en renovering der skal gennemføres på ferieboligen

Har vi stemmeret på generalforsamlingen?

Ja, alle ejere (min. 6 og maks. 8) har stemmeret på generalforsamlingen med en vægt svarende til ejerandelen. Ejer man f.eks. 1/6 har man 2 stemmer. Ejer man 2/6 har man 4 stemmer, ejer man 1/12 har man én stemme.

Hvad sker der med ejendommen, hvis OURhaus ophører med at eksistere?

Hvis OURhaus af en hvilken som helst årsag ophører med at eksisterer, har det ingen betydning for ejerskabet af ejendommen, da OURhaus ikke er delejer. Det vil dog betyde at ejerkredsen selv skal overtage drift og administration eller finde en anden alternativ leverandør.

Må vi udleje ferieboligen?

Man må gerne låne sine uger ud til familie, venner og bekendte, blot skal OURhaus have besked om, hvem der bebor ejendommen, herunder kontaktinformationer på dem i udlåner til.
Til gengæld er det ikke tilladt at udleje sine uger på f.eks. Airbnb, VRBO og lignende. Det skyldes både skattemæssige omstændigheder og hensynet til de øvrige ejere.

Hvad hvis vi vil af med vores andel igen?

Som ejere kan I når som helst sælge jeres andel, præcis som hvis I sælger en aktie eller et feriehus i Danmark. Sælger vælger selv, om de vil stå for salget, evt. med hjælp fra en ejendomsmægler, og/eller om OURhaus skal bistå med værdisætning og salg.
Andelen i ferieboligen kan stige og falde i værdi præcis som det almindelige boligmarked. Dog vil det have positiv betydning for prissætningen, at man reelt køber sig ind i et koncept fri for ”praktisk bøvl”.

Uanset om man selv vælger at sælge eller om OURhaus bistår med salget, står OURhaus for det administrative ifm. med overdragelse af ejerandelen til den nye ejer. 

De øvrige ejere har forkøbsret til den pris, der kan opnås andet steds af sælger.

Er der en husorden?

Ja, der er udarbejdet en husorden, som regulerer ophold i huset. Ejerkredsen har mulighed for at udbygge denne husorden om nødvendigt. 

Økonomi

Hvad koster det at være i ferieboligen i en uge?

Det afhænger af, hvilken af ferieboligerne I har en andel i. Men generelt kan I forvente, at det koster ca. 800 – 1.200 kr., hvis I er fire personer i en lejlighed og 1.200 – 1.600 kr., hvis I er 4-8 personer i et hus. Prisen vil naturligvis afhænge af, hvor mange I er, tid på året mht. opvarmning, opvarmning af pool etc.
Efter hvert ophold aflæser rengøringen forbruget med billeddokumentation, og I modtager en faktura for opholdet. I rengøringen, som er obligatorisk, indgår både alle håndklæder, viskestykker og sengetøj, så I skal ikke spekulere på at medbringe noget af det selv.

Hvad skal vi betale i skat?

Den lokale skattebetaling er en del af fællesudgifterne, så det skal I ikke tænke på.
Andelen af dansk ejendomsværdiskat (p.t. 1%) påhviler det ejerne selv at indberette og betale. Her får I naturligvis oplyst af OURhaus hvilket beløb, der skal indberettes, men ejerne skal selv søge vejledning, hvis de har særlige skattemæssige forhold.

Den beskedne lokale ejendomskat kan modregnes i den danske skattebetaling. Dette beløb oplyses også af OURhaus.

Kan vi købe en anpart som firma?

Det er desværre ikke muligt at købe en anpart som virksomhed, både af skattemæssige hensyn og af hensyn til de øvrige ejere, som må formodes at købe som privatpersoner.

Kan vi forvente at fællesudgifterne holder?

De fællesudgifter vi har afsat, svarer til de omkostninger vi har afsat til driften, administrationen samt en lille buffer. Som ejer skal man forvente at de løbende udgifter vil stige med tiden ud fra den almindelige prisudvikling (dog min. 2%). Yderligere stigninger skal være begrundet i særlige forhold eller skyldes, at ejerne ønsker at tilføje ekstra ydelser.

Hvem råder over de midler, som ejerne har indbetalt?

Alle de beløb, som ejerne indbetaler (minus honoraret til OURhaus), står på anpartsselskabets konto og disponeres efter aftalegrund og bestyrelsesforkvinde/-mand, som er én fra ejerkredsen.
Depositum, der indbetales ift. drifts og administrationsaftalen, står på driftskontoen sammen med de forudbetalte midler til drift og administration.

Kan vi belåne huset / ejerandelen?

Det er ikke muligt at belåne huset/ejerandelen, ligesom den heller ikke må pantsættes. Alle ejerandele skal være frie og ubehæftede for at have optimal sikkerhed i ejendommen.
I praksis vil de fleste ejere enten belåne en eksisterende ejendom i Danmark, optage et banklån eller benytte frie midler ved anskaffelse af en anpart i huset.

Hæfter vi solidarisk?

I princippet hæfter ejerene solidarisk, men da ejendommen er gældfri og ikke kan belånes og driftsudgifterne forudbetales er den reelle risiko meget minimal. Ejeraftalen indeholder ligeledes en passus, der sikrer at en delejer kan tvangssælges, hvis denne ikke overholder sine betalingsforspligtelser i henhold til aftalen.

Er ferieboligen forsikret?

Ja, ferieboligen er forsikret så fornuftigt, som det er muligt, herunder med en ”husforsikring” og en ”indboforsikring”.

Hvordan finansierer jeg mit køb af en ejerandel i OURhaus?

For de fleste kommende ejere af en andel i en OURhaus ferieejendom er det mest oplagt at finansiere ejerandelen via belåning af eventuel friværdi i egen ejendom. Alternativt kan man søge finansiering via egen bank eller OURhaus kan være behjælpelig med at finde lånemulighed i bank. Det er ikke muligt at belåne sin ejerandel i ferieejendommen – den skal betales kontant for at skabe bedst mulig sikkerhed for alle delejere.

Drift og hverdag

Hvad gør vi, når vi skal på ferie i ferieboligen?

Hos OURhaus arbejder vi med en rullende kalender, så du ved, hvilke uger du har langt frem i tiden.

Når du vil udnytte dine uger, giver du blot besked til OURhaus senest en uge inden, så sørger vi for alt det praktiske.

Hvilken dag er skiftedag?

Vi har valgt at lade lørdag være skiftedag. Man kan naturligvis vælge at skifte på andre ugedage, så længe det er inden for egen rådighedsperiode.

Hvem sørger for rengøring, pool-service osv.?

OURhaus sørger for alt dette. I skal ikke bruge jeres tid på praktikaliteterne, I skal blot holde ferie.
Når I ankommer, mødes I af en ren og klargjort bolig. Og rengøringen tager over, så snart I er rejst for at sikre, at huset står parat til næste hold.
Hvis I ønsker ekstra rengøring eller pool-service, kan det naturligvis bestilles mod ekstra betaling.

Er der afsat penge til vedligeholdelse?

Via den månedlige betaling er der afsat penge til småvedligeholdelse. Hvis der er penge i overskud fra renoveringen bliver det overskydende beløb ligeledes overført til vedligeholdelse.

Derover kan ejerne vælge at spare yderligere op til vedligeholdelse, herunder udskiftning af inventar m.v.

Hvad hvis vi ødelægger noget?

Ejerne hæfter hver især for det, de måtte komme til at ødelægge under et ophold. Dog er det sådan, at hvis det er småting, som f.eks. et glas eller en tallerken, så klares det via den løbende drift. Det er blot vigtig, at I giver besked om, hvad der er gået i stykker.

Hvis det er større ting, får OURhaus vurderet, hvad omkostningen bliver, og ejeren kan tage stilling til, at det skal gå via egen forsikring eller om vedkommende selv vil betale. Vi vil altid reparere/udskifte billigst muligt til samme kvalitet under hensyn til at fastholde standarden.

Hvor mange uger om året har vi?

Alle ejere har 8 uger om året, som er fordelt fast via en rullende kalender, så alle i løbet af 6 år har haft alle årets uger.
Se i øvrigt også punktet ”Kan vi bytte uger med de andre ejere?”.

Kan vi give vores ferieuger til nogle andre?

Ja, du bestemmer selv, hvem der skal have adgang til at bruge dine ferieuger, så længe der er tale om familie, venner og bekendte.

Til gengæld er det ikke tilladt at udleje sine uger på f.eks. Airbnb.

Du skal huske at give OURhaus besked om, hvem du har udlånt din bolig til, når du gør det, så vi kan holde styr på det praktiske. Du hæfter naturligvis for forbrug og evt. andre omkostninger forbundet med dit udlån af dine ferieuger.

Kan vi bytte uger med de andre ejere?

Ja, du kan til enhver tid bytte uger med en eller flere af de andre ejere. Det er noget I aftaler indbydes og giver besked om til OURhaus, så vi ved, hvad der er aftalt og kan opdatere kalenderen. Man kan naturligvis også forære hinanden uger, som man ikke selv har behov for at anvende.
Her er det naturligvis en fordel, at der kun er 6 ejere i alt, og I alle har fuldt overblik over hvem, der har hvilke uger, og det er naturligt at alle ejere kommer til at kende hinanden. Det er naturligvis en proces som OURhaus understøtter.

Kan to eller flere ejerfamilier holde ferie sammen i boligen?

Det korte svar er ja – naturligvis. Hos OURhaus synes vi, det er glædeligt, hvis I har lyst til at holde ferie sammen. Husk blot, at I skal overholde antallet af sovepladser i boligen.

Kan vi regne med at få de uger, vi gerne vil have?

Det I kan være sikre på er; hvilke uger I har til rådighed. Det skyldes, at vi kører med en rullende kalender, hvor I kender fordelingen flere år frem. I har så mulighed for at bytte med hinanden. Da der kun er 6 ejerfamilier, og I har overblikket over hvem, der har hvilke uger, bør det være overskueligt. En anden fordel, ved kun at være 6 ejerfamilier, er, at alle ejere er sikre på at have 2 sammenhængende uger hvert år i enten juni, juli eller august.

Må vi ryge i boligen?

Nej, men det er tilladt at ryge uden for boligen, blot man ikke efterlader cigaretskod på grunden.

Kan vi have hund med?

Vi tilbyder både projekter med og uden mulighed for at medbringe sin hund.

Om boligen

Hvor stor er ferieboligen og grunden?

Det kommer an på, hvilken feriebolig, I har købt andel i. Du kan læse om ferieboligerne og deres størrelse her.

Hvilke faciliteter der i ferieboligen?

Der er alle de faciliteter, som I normalt vil få brug for under et ophold. Herunder: opvaske- og vaskemaskine, effektiv opvarmning, A/C i alle soveværelser, TV med cromecast, højttaler til streaming af radio og musik, WIFI, rigeligt med stikkontakter, tæpper, dyner og puder til alle senge (linned leveres), komplet køkkenudstyr, hårtørrere på badeværelser, strygebræt og -jern, diverse spil til indendørs og udendørs brug og et lille aflåst skab pr. familie til personlige genstande.

OURhaus Hillside kommer desuden til at have opvarmet pool.

Hvilken bolig kan vi forvente, at I køber til os?

OURhaus køber altid boliger med en unik beliggenhed og helst med udsigt. Desuden har vi fokus på de muligheder, som ejendommen rummer. Vi har truffet beslutning om, at de boliger, vi udbyder, altid skal ligge i gåafstand til en by med restauranter og indkøbsmuligheder, så ejerne ikke er afhængige af at bevæge sig rundt i bil.

Har vi indflydelse på, hvordan ferieboligen kommer til at se ud?

For at I ikke skal bruge tid og kræfter på materialer og indretning, leverer OURhaus en feriebolig, der er lige til at flytte ind i.
I er på forhånd præsenteret for stilen, så I ved, at det passer med jeres forventning.
I forhold til et par af de lidt større ting vil det dog sandsynligvis blive sådan, at vi præsenterer jer for et valg mellem 2 muligheder. Det vil i givet fald dreje sig om køkken og måske også badeværelser.

Er der internet og TV i huset?

Ja, OURhaus etablerer den bedst mulige internetløsning dvs. med den højest mulige hastighed, og det vurderer vi er tilstrækkelig til at arbejde og streame TV/musik. Huset er også udstyret med fladskærm og “crome cast” til streaming.

Kan vi opbevare personlige genstande i huset?

Det vil i begrænset omfang være muligt at opbevare personlige genstande i ejendommen. 

Er der lydt i boligen?

Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at man kan være privat, når man er på sit eget værelse eller på et af badeværelserne.

Hvor langt er der til indkøb og restauranter?

Vi har truffet en beslutning om, at de boliger OURhaus udbyder altid skal ligge i gåafstand (maks. 1,5 km) til en by med restauranter og indkøbsmuligheder, så ejerne ikke er afhængige af at bevæge sig rundt i bil.

Hvornår skiftes møbler eller andet inventar?

Når ejerkredsen vurderer, at det er tid til udskiftning. OURhaus kan også anbefale udskiftning, som ejerkredsen så tager stilling til.

Kan vi i ejerkredsen vælge at købe ekstra udstyr eller andet inventar?

Ja, ejerkredsen kan altid beslutte at købe ekstra udstyr. F.eks. vil det være oplagt at købe cykler, da området er oplagt at cykle i.